Asiakaslähtöistä energiamarkkinapalvelua Pohjoismaissa ja Baltiassa

Älykäs data

10.06.2019

Axpo aloitti energiakaupan liiketoimintonnan laajentamisen Keski-Euroopasta Pohjoismaihin vuonna 2004. Vuonna 2006 alkoi yhteistyö Empowerin kanssa, joka valittiin Pohjoismaiden fyysisen sähkönmyynnin palveluiden toteutuskumppaniksi vastuualueenaan tietotekniset ratkaisut sekä eri maissa tapahtuvat fyysisen sähkön toimitukseen liittyvät energiamarkkina- ja laskutuspalvelut. Axpon Suomen toimipiste perustettiin vuonna 2009 vahvistamaan Axpon markkina-asemaa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessien siirtyessä datahubeihin 2020-luvulla, on järjestelmäpäivitys tarpeen, joten Axpo valitsi Empowerin toteuttamaan Pohjoismaiden datahub-integraatiot EnerimCIS:n avulla. 

– Emme toimi kuluttajamarkkinoilla, joten datahubeihin integroituminen ei tuota asiakkaillemme lisäarvoa tai luo meille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tämän vuoksi tarkastelimme asiaa ensisijaisesti sisäisen kehittämisen kannalta, ja asetimme järjestelmäuudistuksen tavoitteeksi vapauttaa työaikaa toistuvista rutiinitöistä asiakkaillemme paremmin lisäarvoa tuottaviin töihin. EnerimCIS:n avulla voimme merkittävästi automatisoida prosesseja ja luopua sähköposteissa kulkevista exceleistä. Järjestelmä myös mahdollistaa omien prosessiemme mallintamisen, jolloin olemassa olevat rutiinit virtaviivaistuvat ja niistä saadaan vedenpitävät, kertoo Axpolla liiketoiminnan kehittämisestä ja uusista palveluista vastaava Kimmo Tyni. 

"EnerimCIS:n avulla voimme merkittävästi automatisoida prosesseja ja luopua sähköposteissa kulkevista exceleistä. Järjestelmä myös mahdollistaa omien prosessiemme mallintamisen, jolloin olemassa olevat rutiinit virtaviivaistuvat ja niistä saadaan vedenpitävät."

Yhteistyö Empowerin kanssa on jatkunut jo pitkään. 

– Yhteistyön käynnistyessä markkinoilta ei löytynyt Empowerille selkeää kilpailijaa, joka olisi kyennyt tarjoamaan vastaavanlaisia energiamarkkinapalveluita Pohjoismaissa. Empowerin kyky ymmärtää tarpeemme ja tuottaa niihin ratkaisuja on ollut yhteistyömme kantava voima. Arvostamme asiakaslähtöistä palvelua, jota olemme Empowerilta saaneet. Meille Empower on tärkeä kumppani, jonka palvelukokonaisuus on ainutlaatuinen. Vastaavaa toimijaa, joka neutraalina osapuolena tuottaa energiamarkkinapalveluita Pohjoismaissa ja Baltiassa, ei ole olemassa. Empower kykenee myös tarjoamaan joustavuutta palvelutuotannossa, mikä liiketoimintamme syklisen luonteen vuoksi on välttämätön edellytys onnistumiselle, Tyni päättää. 

Asiakaslähtöistä energiamarkkinapalvelua Pohjoismaissa ja Baltiassa

Älykäs data

10.06.2019

Axpo aloitti energiakaupan liiketoimintonnan laajentamisen Keski-Euroopasta Pohjoismaihin vuonna 2004. Vuonna 2006 alkoi yhteistyö Empowerin kanssa, joka valittiin Pohjoismaiden fyysisen sähkönmyynnin palveluiden toteutuskumppaniksi vastuualueenaan tietotekniset ratkaisut sekä eri maissa tapahtuvat fyysisen sähkön toimitukseen liittyvät energiamarkkina- ja laskutuspalvelut. Axpon Suomen toimipiste perustettiin vuonna 2009 vahvistamaan Axpon markkina-asemaa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessien siirtyessä datahubeihin 2020-luvulla, on järjestelmäpäivitys tarpeen, joten Axpo valitsi Empowerin toteuttamaan Pohjoismaiden datahub-integraatiot EnerimCIS:n avulla. 

– Emme toimi kuluttajamarkkinoilla, joten datahubeihin integroituminen ei tuota asiakkaillemme lisäarvoa tai luo meille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tämän vuoksi tarkastelimme asiaa ensisijaisesti sisäisen kehittämisen kannalta, ja asetimme järjestelmäuudistuksen tavoitteeksi vapauttaa työaikaa toistuvista rutiinitöistä asiakkaillemme paremmin lisäarvoa tuottaviin töihin. EnerimCIS:n avulla voimme merkittävästi automatisoida prosesseja ja luopua sähköposteissa kulkevista exceleistä. Järjestelmä myös mahdollistaa omien prosessiemme mallintamisen, jolloin olemassa olevat rutiinit virtaviivaistuvat ja niistä saadaan vedenpitävät, kertoo Axpolla liiketoiminnan kehittämisestä ja uusista palveluista vastaava Kimmo Tyni. 

"EnerimCIS:n avulla voimme merkittävästi automatisoida prosesseja ja luopua sähköposteissa kulkevista exceleistä. Järjestelmä myös mahdollistaa omien prosessiemme mallintamisen, jolloin olemassa olevat rutiinit virtaviivaistuvat ja niistä saadaan vedenpitävät."

Yhteistyö Empowerin kanssa on jatkunut jo pitkään. 

– Yhteistyön käynnistyessä markkinoilta ei löytynyt Empowerille selkeää kilpailijaa, joka olisi kyennyt tarjoamaan vastaavanlaisia energiamarkkinapalveluita Pohjoismaissa. Empowerin kyky ymmärtää tarpeemme ja tuottaa niihin ratkaisuja on ollut yhteistyömme kantava voima. Arvostamme asiakaslähtöistä palvelua, jota olemme Empowerilta saaneet. Meille Empower on tärkeä kumppani, jonka palvelukokonaisuus on ainutlaatuinen. Vastaavaa toimijaa, joka neutraalina osapuolena tuottaa energiamarkkinapalveluita Pohjoismaissa ja Baltiassa, ei ole olemassa. Empower kykenee myös tarjoamaan joustavuutta palvelutuotannossa, mikä liiketoimintamme syklisen luonteen vuoksi on välttämätön edellytys onnistumiselle, Tyni päättää.