Empower varmistamassa sähkönsaannin riittävyyttä

Kestävä energia

24.06.2019

Suomessa kesä 2018 oli poikkeuksellisen lämmin. Pitkän hellejakson myötä ilmastoinnin ja jäähdytyksen käyttö lisääntyi, jonka seurauksena myös sähkön kulutus oli kohtuullisen korkealla tasolla. Heinäkuussa 2018 Fingridin Olkiluodon sähköasemalla laitevika aiheutti tulipalon ja vahingoitti ohjauskaapelointia sillä seuraksella, että Teollisuuden Voiman Olkiluoto 2 sähköntuotanto tippui verkosta. Pian tämän jälkeen myös Olkiluoto 1 irtosi verkosta ja yhteensä kuudesosa koko Suomen sähköntuotantokapasiteetista poistui suunnittelemattomasti verkosta.

Suomen kantaverkkoyhtiönä Fingrid vastaa sähköjärjestelmän tasapainosta ja sähkön riittävyydestä Suomessa. Ilmoitus häiriöstä saatiin sähköasemalla välittömästi ja näköyhteys kameroiden välityksellä kertoi tilannekuvan. 

– Hälytimme välittömästi henkilöitä paikan päälle ja nopean reagoinnin ansiosta palo saatiin taltutettua turvallisesti, kertoo valvomopäällikkö Arto Pahkin Fingridiltä. Samaan aikaan, kun Teollisuuden Voiman Olkiluodon sähköntuotanto tippui pois verkosta, huolehdimme sähkön saannin riittävyydestä ja varmistimme reservijärjestelmiemme tilanteen. Vastaaviin häiriöihin on varauduttu muun muassa vesivoiman ja kaasuturbiinilaitosten avulla, jotka toimivat nopeina säätövoimina energian tuotannossa.  

Eurajoella palon sammutuksen jälkeen kartoitettiin sähköasemalla syntyneet vauriot ja suunnattiin katseet Teollisuuden Voiman Olkiluodon voimaloiden takaisin liittämiseen verkoon. 

– Meidän kannaltamme sähköverkon luotettavuus on erittäin tärkeää ja kantaverkko onkin Suomessa ollut erittäin luotettava. Teollisuuden Voiman voimalaitokset irtovat verkosta herkästi, jos verkossa on jokin häiriö. Takaisin liittäminen on aina hidas prosessi, jossa tulee tarkistaa irtoamisen syy ja varmistaa turvallinen uudelleenkäynnistäminen. Teollisuuden Voiman tuotantolaitosten tavoitteena on tuottaa sähköä joka tunti ympäri vuorokauden, joten tuotannon keskeytyessä meille oli tärkeää, että reagointi on nopeaa ja korjaavat toimenpiteet hoituvat ripeästi, kertoo yhteiskuntasuhdepäällikkö Juha Poikola Teollisuuden Voimasta. 

"Vaikka poikkeustilanne tapahtui kesken kiireisimmän lomakauden, Empowerin ammattilaiset saatiin hienosti hälytettyä paikalle ja heidän sitoutumisensa tilanteen korjaamiseen oli kiitettävää. Työnjohto toimi tehokkaasti ja Empower osoitti ammattitaitonsa tuomalla esiin ratkaisuja ja kehitysideoita."

Empower oli keskeisessä roolissa sähköaseman korjaustöissä varmistamassa sähkönsaannin riittävyyttä. Sähköjärjestelmän tasapaino pysyi tilanteen ajan hyvällä tasolla ja töiden edettyä hienosti selvittiin ilman varavoimalaitosten käynnistämistä. Pahkin on tyytyväinen Empowerin toimintaan työmaalla.

– Vaikka poikkeustilanne tapahtui kesken kiireisimmän lomakauden, Empowerin ammattilaiset saatiin hienosti hälytettyä paikalle ja heidän sitoutumisensa tilanteen korjaamiseen oli kiitettävää. Työnjohto toimi tehokkaasti ja Empower osoitti ammattitaitonsa tuomalla esiin ratkaisuja ja kehitysideoita. Työmaalla oli väkeä lähes kymmenestä eri organisaatiosta ja yhteistyö toimi esimerkillisesti. Hyvä ilmapiiri kaikkien osapuolten kesken auttoi venymään pitkiä päiviä, ja voimalaitokset saatiin kytkettyä takaisin kantaverkkoon parin päivän sisällä tapahtuneesta, Pahkin toteaa. 

Empower varmistamassa sähkönsaannin riittävyyttä

Kestävä energia

24.06.2019

Suomessa kesä 2018 oli poikkeuksellisen lämmin. Pitkän hellejakson myötä ilmastoinnin ja jäähdytyksen käyttö lisääntyi, jonka seurauksena myös sähkön kulutus oli kohtuullisen korkealla tasolla. Heinäkuussa 2018 Fingridin Olkiluodon sähköasemalla laitevika aiheutti tulipalon ja vahingoitti ohjauskaapelointia sillä seuraksella, että Teollisuuden Voiman Olkiluoto 2 sähköntuotanto tippui verkosta. Pian tämän jälkeen myös Olkiluoto 1 irtosi verkosta ja yhteensä kuudesosa koko Suomen sähköntuotantokapasiteetista poistui suunnittelemattomasti verkosta.

Suomen kantaverkkoyhtiönä Fingrid vastaa sähköjärjestelmän tasapainosta ja sähkön riittävyydestä Suomessa. Ilmoitus häiriöstä saatiin sähköasemalla välittömästi ja näköyhteys kameroiden välityksellä kertoi tilannekuvan. 

– Hälytimme välittömästi henkilöitä paikan päälle ja nopean reagoinnin ansiosta palo saatiin taltutettua turvallisesti, kertoo valvomopäällikkö Arto Pahkin Fingridiltä. Samaan aikaan, kun Teollisuuden Voiman Olkiluodon sähköntuotanto tippui pois verkosta, huolehdimme sähkön saannin riittävyydestä ja varmistimme reservijärjestelmiemme tilanteen. Vastaaviin häiriöihin on varauduttu muun muassa vesivoiman ja kaasuturbiinilaitosten avulla, jotka toimivat nopeina säätövoimina energian tuotannossa.  

Eurajoella palon sammutuksen jälkeen kartoitettiin sähköasemalla syntyneet vauriot ja suunnattiin katseet Teollisuuden Voiman Olkiluodon voimaloiden takaisin liittämiseen verkoon. 

– Meidän kannaltamme sähköverkon luotettavuus on erittäin tärkeää ja kantaverkko onkin Suomessa ollut erittäin luotettava. Teollisuuden Voiman voimalaitokset irtovat verkosta herkästi, jos verkossa on jokin häiriö. Takaisin liittäminen on aina hidas prosessi, jossa tulee tarkistaa irtoamisen syy ja varmistaa turvallinen uudelleenkäynnistäminen. Teollisuuden Voiman tuotantolaitosten tavoitteena on tuottaa sähköä joka tunti ympäri vuorokauden, joten tuotannon keskeytyessä meille oli tärkeää, että reagointi on nopeaa ja korjaavat toimenpiteet hoituvat ripeästi, kertoo yhteiskuntasuhdepäällikkö Juha Poikola Teollisuuden Voimasta. 

"Vaikka poikkeustilanne tapahtui kesken kiireisimmän lomakauden, Empowerin ammattilaiset saatiin hienosti hälytettyä paikalle ja heidän sitoutumisensa tilanteen korjaamiseen oli kiitettävää. Työnjohto toimi tehokkaasti ja Empower osoitti ammattitaitonsa tuomalla esiin ratkaisuja ja kehitysideoita."

Empower oli keskeisessä roolissa sähköaseman korjaustöissä varmistamassa sähkönsaannin riittävyyttä. Sähköjärjestelmän tasapaino pysyi tilanteen ajan hyvällä tasolla ja töiden edettyä hienosti selvittiin ilman varavoimalaitosten käynnistämistä. Pahkin on tyytyväinen Empowerin toimintaan työmaalla.

– Vaikka poikkeustilanne tapahtui kesken kiireisimmän lomakauden, Empowerin ammattilaiset saatiin hienosti hälytettyä paikalle ja heidän sitoutumisensa tilanteen korjaamiseen oli kiitettävää. Työnjohto toimi tehokkaasti ja Empower osoitti ammattitaitonsa tuomalla esiin ratkaisuja ja kehitysideoita. Työmaalla oli väkeä lähes kymmenestä eri organisaatiosta ja yhteistyö toimi esimerkillisesti. Hyvä ilmapiiri kaikkien osapuolten kesken auttoi venymään pitkiä päiviä, ja voimalaitokset saatiin kytkettyä takaisin kantaverkkoon parin päivän sisällä tapahtuneesta, Pahkin toteaa.