EnerimCIS vapauttaa aikaa asiakastyöhön

Älykäs data

10.07.2019

Oulun Sähkönmyynti Oy vastaa Oulun Energia -konsernissa sähkönmyyntiliiketoiminnasta ja tuottaa asiakaspalvelua konsernin muille yrityksille sekä Pohjoista voimaa –yhteistyöyrityksille. Empower on toimittanut Oulun Sähkönmyynti Oy:lle asiakastietojärjestelmiä jo pitkään, ja vuonna 2018 niihin päivitettiin Empowerin kehittämä EnerimCIS, joka modulaarisuutensa ansiosta mukautuu monipuolisiin asiakastarpeisiin.  

Oulun Sähkönmyynti Oy:n toimitusjohtaja Tiina Lyyra on ollut tyytyväinen EnerimCIS-järjestelmään. 

– Odotimme EnerimCIS-järjestelmän tehostavan laskutustamme ja vapauttavan henkilöstöltämme aikaa asiakastyöhön. Meille asiakas on tärkein kehitystyön ajuri ja lopullinen tavoitteemme uuden järjestelmän käyttöönotossa oli, että asiakkaamme hyötyy tästä eniten. EnerimCIS mahdollistaa mukavan ja tehokkaan palvelun tuottamisen asiakkaillemme heidän valitsemissaan kanavissa – olkoon kyse puhelimesta, verkkopalvelusta tai vaikkapa sähkölaskusta, Lyyra avaa valintaa.

"EnerimCIS mahdollistaa mukavan ja tehokkaan palvelun tuottamisen asiakkaillemme heidän valitsemissaan kanavissa – olkoon kyse puhelimesta, verkkopalvelusta tai vaikkapa sähkölaskusta."

Onnistunut EnerimCIS ensimmäisen vaiheen käyttöönotto mahdollisti ripeän siirtymisen projektin toiseen vaiheeseen, jossa uusimisen kohteena on mm. asiakas- ja sopimusprosessit.  

– Henkilöstöltämme on myös tullut positiivista palautetta järjestelmän käytettävyydestä, sillä se on ollut helppo oppia. Odotammekin, että uuden työntekijän perehdytyksessä voidaan jatkossa keskittyä enemmän parempaan palvelukokemukseen ja alan erityisosaamisen kartuttamiseen järjestelmän opettelun sijaan. Samalla varsinainen perehdytykseen käytettävä aika voi lyhentyä, kun järjestelmään sisäänrakennetut prosessit ohjaavat uuttakin käyttäjää toimimaan intuitiivisesti, Lyyra toteaa.

EnerimCIS vapauttaa aikaa asiakastyöhön

Älykäs data

10.07.2019

Oulun Sähkönmyynti Oy vastaa Oulun Energia -konsernissa sähkönmyyntiliiketoiminnasta ja tuottaa asiakaspalvelua konsernin muille yrityksille sekä Pohjoista voimaa –yhteistyöyrityksille. Empower on toimittanut Oulun Sähkönmyynti Oy:lle asiakastietojärjestelmiä jo pitkään, ja vuonna 2018 niihin päivitettiin Empowerin kehittämä EnerimCIS, joka modulaarisuutensa ansiosta mukautuu monipuolisiin asiakastarpeisiin.  

Oulun Sähkönmyynti Oy:n toimitusjohtaja Tiina Lyyra on ollut tyytyväinen EnerimCIS-järjestelmään. 

– Odotimme EnerimCIS-järjestelmän tehostavan laskutustamme ja vapauttavan henkilöstöltämme aikaa asiakastyöhön. Meille asiakas on tärkein kehitystyön ajuri ja lopullinen tavoitteemme uuden järjestelmän käyttöönotossa oli, että asiakkaamme hyötyy tästä eniten. EnerimCIS mahdollistaa mukavan ja tehokkaan palvelun tuottamisen asiakkaillemme heidän valitsemissaan kanavissa – olkoon kyse puhelimesta, verkkopalvelusta tai vaikkapa sähkölaskusta, Lyyra avaa valintaa.

"EnerimCIS mahdollistaa mukavan ja tehokkaan palvelun tuottamisen asiakkaillemme heidän valitsemissaan kanavissa – olkoon kyse puhelimesta, verkkopalvelusta tai vaikkapa sähkölaskusta."

Onnistunut EnerimCIS ensimmäisen vaiheen käyttöönotto mahdollisti ripeän siirtymisen projektin toiseen vaiheeseen, jossa uusimisen kohteena on mm. asiakas- ja sopimusprosessit.  

– Henkilöstöltämme on myös tullut positiivista palautetta järjestelmän käytettävyydestä, sillä se on ollut helppo oppia. Odotammekin, että uuden työntekijän perehdytyksessä voidaan jatkossa keskittyä enemmän parempaan palvelukokemukseen ja alan erityisosaamisen kartuttamiseen järjestelmän opettelun sijaan. Samalla varsinainen perehdytykseen käytettävä aika voi lyhentyä, kun järjestelmään sisäänrakennetut prosessit ohjaavat uuttakin käyttäjää toimimaan intuitiivisesti, Lyyra toteaa.