Harku–Sindi-voimalinja lisää riippumattomuutta ja mahdollistaa uusiutuvan energian tuotannon Baltiassa

Kestävä energia

03.07.2019

Empower rakentaa Virossa 330 kV:n suurjännitelinjaa virolaiselle siirtoverkko-operaattorille Eleringille Harkun, Lihulan ja Sindin kaupunkien välille. Suunnittelu alkoi jo vuonna 2017, ja vuonna 2018 perustuksia alettiin rakentaa ja pylväitä pystyttää lähellä Sindin kaupunkia. Projektin on tarkoitus valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä. 

– Valmisteluvaiheessa ilmeni muutamia viivytyksiä, emmekä päässeet aloittamaan rakentamista aivan alkuperäisessä aikataulussa. Uskomme kuitenkin, että projekti valmistuu ajallaan. Nyt kaikki materiaalit on jo toimitettu työmaille, jotka työllistävät merkittävän määrän baltialaista työvoimaa. Projekti koostuu kahdeksasta osasta. Neljä ensimmäistä osaa etenevät vauhdilla, ja lopuissa neljässä työ jatkuu esimerkiksi maa-alueita koskevien sopimusten solmimisella ja rakennuslupien hankkimisella, kuvailee Jaanis Järvet Empowerilta. 

Elering on tyytyväinen työn laatuun ja yhteistyöhön Empowerin kanssa.

"Olemme tehneet yhteistyötä Empowerin kanssa jo pitkään, ja luottamuksellisen suhteen ansiosta pystymme suhtautumaan projektiin levollisin mielin."

– Olemme tehneet yhteistyötä Empowerin kanssa jo pitkään, ja luottamuksellisen suhteen ansiosta pystymme suhtautumaan projektiin levollisin mielin. Meille ja virolaisille ylipäänsä on tärkeää tehdä asiat aikataulussa, sillä voimalinja on osa kolmatta Viron ja Latvian välistä yhteyttä. Se tekee Baltian maista entistä riippumattomampia Venäjän sähköverkosta ja liittää meidät Manner-Euroopan verkkoon, kertoo Eleringin hallituksen jäsen Kalle Kilk.

Tällä hetkellä Viro vie energiaa ulkomaille, mutta tilanne muuttuu lähitulevaisuudessa, kun maa siirtyy energian tuotannossa entistä vähäpäästöisempiin vaihtoehtoihin. Viro saavutti vuodelle 2020 asetetut uusiutuvaa energiaa koskevat tavoitteensa jo pari vuotta sitten ja on nyt suunnannut katseensa vuoden 2030 tavoitteisiin. 

– Vanhoja tuotantoyksikköjä tullaan lähiaikoina sulkemaan, joten tarvitsemme uutta, korvaavaa tuotantoa. Nähdäksemme uusiutuvan energian kilpailukyky markkinoilla kasvaa ja uusiutuvan energian tuotannon lisärakentamispäätökset riippuvat entistä vähemmän avustuksista. Harku–Sindi-voimalinja onkin tärkeä sekä vuodelle 2030 asetettujen uusiutuvaa energiaa koskevien tavoitteiden saavuttamisen kannalta että virolaiseen energiantuotantoon tehtävien investointien tukena, koska se mahdollistaa esimerkiksi rannikkojen tuulivoiman ja sisämaan aurinkovoiman sisällyttämisen tuotantoverkkoomme, jatkaa Kilk. 

Harku–Sindi-voimalinja lisää riippumattomuutta ja mahdollistaa uusiutuvan energian tuotannon Baltiassa

Kestävä energia

03.07.2019

Empower rakentaa Virossa 330 kV:n suurjännitelinjaa virolaiselle siirtoverkko-operaattorille Eleringille Harkun, Lihulan ja Sindin kaupunkien välille. Suunnittelu alkoi jo vuonna 2017, ja vuonna 2018 perustuksia alettiin rakentaa ja pylväitä pystyttää lähellä Sindin kaupunkia. Projektin on tarkoitus valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä. 

– Valmisteluvaiheessa ilmeni muutamia viivytyksiä, emmekä päässeet aloittamaan rakentamista aivan alkuperäisessä aikataulussa. Uskomme kuitenkin, että projekti valmistuu ajallaan. Nyt kaikki materiaalit on jo toimitettu työmaille, jotka työllistävät merkittävän määrän baltialaista työvoimaa. Projekti koostuu kahdeksasta osasta. Neljä ensimmäistä osaa etenevät vauhdilla, ja lopuissa neljässä työ jatkuu esimerkiksi maa-alueita koskevien sopimusten solmimisella ja rakennuslupien hankkimisella, kuvailee Jaanis Järvet Empowerilta. 

Elering on tyytyväinen työn laatuun ja yhteistyöhön Empowerin kanssa.

"Olemme tehneet yhteistyötä Empowerin kanssa jo pitkään, ja luottamuksellisen suhteen ansiosta pystymme suhtautumaan projektiin levollisin mielin."

– Olemme tehneet yhteistyötä Empowerin kanssa jo pitkään, ja luottamuksellisen suhteen ansiosta pystymme suhtautumaan projektiin levollisin mielin. Meille ja virolaisille ylipäänsä on tärkeää tehdä asiat aikataulussa, sillä voimalinja on osa kolmatta Viron ja Latvian välistä yhteyttä. Se tekee Baltian maista entistä riippumattomampia Venäjän sähköverkosta ja liittää meidät Manner-Euroopan verkkoon, kertoo Eleringin hallituksen jäsen Kalle Kilk.

Tällä hetkellä Viro vie energiaa ulkomaille, mutta tilanne muuttuu lähitulevaisuudessa, kun maa siirtyy energian tuotannossa entistä vähäpäästöisempiin vaihtoehtoihin. Viro saavutti vuodelle 2020 asetetut uusiutuvaa energiaa koskevat tavoitteensa jo pari vuotta sitten ja on nyt suunnannut katseensa vuoden 2030 tavoitteisiin. 

– Vanhoja tuotantoyksikköjä tullaan lähiaikoina sulkemaan, joten tarvitsemme uutta, korvaavaa tuotantoa. Nähdäksemme uusiutuvan energian kilpailukyky markkinoilla kasvaa ja uusiutuvan energian tuotannon lisärakentamispäätökset riippuvat entistä vähemmän avustuksista. Harku–Sindi-voimalinja onkin tärkeä sekä vuodelle 2030 asetettujen uusiutuvaa energiaa koskevien tavoitteiden saavuttamisen kannalta että virolaiseen energiantuotantoon tehtävien investointien tukena, koska se mahdollistaa esimerkiksi rannikkojen tuulivoiman ja sisämaan aurinkovoiman sisällyttämisen tuotantoverkkoomme, jatkaa Kilk.