Mittaustiedonhallinta- ja laadunhallintapalvelut saumattomana kokonaisuutena Savon Voimalle

Älykäs data

01.04.2019

Savon Voima valitsi Empowerin mittauspalveluidensa tuottajaksi kesällä 2018 ja tiukasti aikataulutettu projekti valmistui määräajassa mittaustiedonhallinta- ja taseselvityspalveluiden käynnistyessä maaliskuun 2019 alussa. Projektissa Savon Voima -konserni uudisti mittaustiedon hallinnan infrastruktuuriaan siirtämällä konsernin kaikki 120 000 sähkön- ja kaukolämmön mittauspistettä Empowerin EnerimSMP-alustalle. Samalla rakennettiin myös valmius datahubia varten ja varauduttiin energia-alan tulevaisuuden muutoksiin, kuten 15 minuutin tasejakson vaatimuksiin. 

Sähkömittareita on aikaisemmin päivitetty tasaisesti noin 5%:n vuosivauhdilla. Etäluettavien mittareiden myötä koko Suomen mittalaitteet uusittiin muutaman vuoden sisällä ja niiden odotettavissa oleva käyttöikä myös lyheni hieman teknologian kehittyessä koko ajan. Savon Voimalla mittalaitteita oli viideltä eri laitevalmistajalta, joista mittaustieto kerätään nyt EnerimSMP-alustalle, joka on Empowerin kehittämä joustava ja moderni integraatioalusta eri mittareiden luentajärjestelmien ja mittaustiedon hallintajärjestelmän välille.

"Projektissa korvasimme EDM-järjestelmän Empowerin EnerimEDM:llä ja integroimme sen monen eri laitevalmistajan luentajärjestelmään. Koko projektin läpivienti vain puolessa vuodessa oli haastava, mutta mahdollinen toteuttaa, koska omasta EnerimSMP-alustastamme löytyy valmiit rajapinnat lähes kaikkiin Suomessa yleisesti käytettyihin luentajärjestelmiin."

– Projektissa korvasimme EDM-järjestelmän Empowerin EnerimEDM:llä ja integroimme sen monen eri laitevalmistajan luentajärjestelmään. Koko projektin läpivienti vain puolessa vuodessa oli haastava, mutta mahdollinen toteuttaa, koska omasta EnerimSMP-alustastamme löytyy valmiit rajapinnat lähes kaikkiin Suomessa yleisesti käytettyihin luentajärjestelmiin, kertoo käynnistysprojektin ohjausryhmään kuulunut Empowerin myyntipäällikkö Juha Kiukas

Empower huolehtii mittaustiedon keräämisen lisäksi myös sen jatkokäsittelystä ja laadunhallinnasta ennen tiedon toimittamista Savon Voiman asiakastietojärjestelmään laskutuksen perustaksi.  

– Datahubin käyttöönotto ajoittuu Suomessa 2020-luvulle ja tämän myötä verkkoyhtiöiden tulee toimittaa hubiin validoitua ja laadukasta mittausdataa. Kun mittauspalvelulla kerätään raakadataa mittalaitteista, on laadunvalvonta ja -hallinta luonnollisesti riippuvainen siitä, kuinka hyvin keruu on onnistunut. Empowerin tuottaessa nämä molemmat, meidän on helpompaa paikallistaa ja korjata virheet ja toki myös asiakkaan on selkeämpää arvioida kokonaispalvelun onnistumista, Kiukas päättää.

Mittaustiedonhallinta- ja laadunhallintapalvelut saumattomana kokonaisuutena Savon Voimalle

Älykäs data

01.04.2019

Savon Voima valitsi Empowerin mittauspalveluidensa tuottajaksi kesällä 2018 ja tiukasti aikataulutettu projekti valmistui määräajassa mittaustiedonhallinta- ja taseselvityspalveluiden käynnistyessä maaliskuun 2019 alussa. Projektissa Savon Voima -konserni uudisti mittaustiedon hallinnan infrastruktuuriaan siirtämällä konsernin kaikki 120 000 sähkön- ja kaukolämmön mittauspistettä Empowerin EnerimSMP-alustalle. Samalla rakennettiin myös valmius datahubia varten ja varauduttiin energia-alan tulevaisuuden muutoksiin, kuten 15 minuutin tasejakson vaatimuksiin. 

Sähkömittareita on aikaisemmin päivitetty tasaisesti noin 5%:n vuosivauhdilla. Etäluettavien mittareiden myötä koko Suomen mittalaitteet uusittiin muutaman vuoden sisällä ja niiden odotettavissa oleva käyttöikä myös lyheni hieman teknologian kehittyessä koko ajan. Savon Voimalla mittalaitteita oli viideltä eri laitevalmistajalta, joista mittaustieto kerätään nyt EnerimSMP-alustalle, joka on Empowerin kehittämä joustava ja moderni integraatioalusta eri mittareiden luentajärjestelmien ja mittaustiedon hallintajärjestelmän välille.

"Projektissa korvasimme EDM-järjestelmän Empowerin EnerimEDM:llä ja integroimme sen monen eri laitevalmistajan luentajärjestelmään. Koko projektin läpivienti vain puolessa vuodessa oli haastava, mutta mahdollinen toteuttaa, koska omasta EnerimSMP-alustastamme löytyy valmiit rajapinnat lähes kaikkiin Suomessa yleisesti käytettyihin luentajärjestelmiin."

– Projektissa korvasimme EDM-järjestelmän Empowerin EnerimEDM:llä ja integroimme sen monen eri laitevalmistajan luentajärjestelmään. Koko projektin läpivienti vain puolessa vuodessa oli haastava, mutta mahdollinen toteuttaa, koska omasta EnerimSMP-alustastamme löytyy valmiit rajapinnat lähes kaikkiin Suomessa yleisesti käytettyihin luentajärjestelmiin, kertoo käynnistysprojektin ohjausryhmään kuulunut Empowerin myyntipäällikkö Juha Kiukas

Empower huolehtii mittaustiedon keräämisen lisäksi myös sen jatkokäsittelystä ja laadunhallinnasta ennen tiedon toimittamista Savon Voiman asiakastietojärjestelmään laskutuksen perustaksi.  

– Datahubin käyttöönotto ajoittuu Suomessa 2020-luvulle ja tämän myötä verkkoyhtiöiden tulee toimittaa hubiin validoitua ja laadukasta mittausdataa. Kun mittauspalvelulla kerätään raakadataa mittalaitteista, on laadunvalvonta ja -hallinta luonnollisesti riippuvainen siitä, kuinka hyvin keruu on onnistunut. Empowerin tuottaessa nämä molemmat, meidän on helpompaa paikallistaa ja korjata virheet ja toki myös asiakkaan on selkeämpää arvioida kokonaispalvelun onnistumista, Kiukas päättää.