Kestävä energia

Kestävä energia

Uusiutuva energia, energiayhteisöt ja yhteiskunnan sähköistyminen muokkaavat markkinaa. 

Älykäs sähköverkko, Smart grid, on jo vakiintunut tapa rakentaa sähköverkkoja.

Kolme suurta megatrendiä: 

  1. uusiutuvan energian suosion nousu 
  2. energiayhteisöjen syntyminen ja 
  3. yhteiskunnan sähköistymisen lisääntyminen, 

kasvattavat kaikki älykkään verkon uudelleensuunnittelun, rakentamisen ja toimivuuteen liittyvien operatiivisten palveluiden kysyntää. 

 

Harku–Sindi-voimajohto lisää riippumattomuutta

Empower rakentaa Virossa 330 kV:n voimajohdon Viron kantaverkkoyhtiö Eleringille Harkun, Lihulan ja Sindin kaupunkien välille. 

CASE: Itämeren alueen strategisesti tärkeä voimajohto

Empower sähköistämässä liikennettä

Suomen ensimmäinen sähköautojen suurteholatausasema vihittiin käyttöön marraskuussa 2018. Empower huolehti pioneerihankkeessa aseman asennuksesta ja verkkoon liittämisestä.

CASE: Sähköautojen suurteholatausasema

Empower varmistamassa sähkönsaannin riittävyyttä

Empower oli keskeisessä roolissa varmistamassa sähkönsaannin riittävyyttä, kun laitevika aiheutti tulipalon Olkiluodon sähköasemalla heinäkuussa 2018. Yhteensä kuudesosa koko Suomen sähköntuotantokapasiteetista poistui laitevian takia suunnittelemattomasti verkosta.

CASE: Sähkönsaannin riittävyys poikkeustilanteessa