Ihmiset

Turvallisuus

Vuosi 2018 sujui Empowerissa turvallisuuden kannalta erittäin hyvin ja etenimme hyvällä vauhdilla kohti tavoitteitamme.

Painopisteenä vuonna 2018 oli syventää HSE-kulttuuria järjestämällä kulttuurityöpajoja, joissa koostimme yhteisen perusnäkemyksen siitä, mitä on hyvä HSE-kulttuuri. Työpajoissa osallistujat saivat myös hyvän tuntemuksen Empowerin nykytasosta.

Vuonna 2018 Empowerin tavoitteena oli vähentää poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuutta <5:een ja pääsimmekin lähes tavoitteeseen vuoden tapaturmataajuuden ollessa 5,4. Empowerin päämääränä on myös tulevana vuonna parantaa turvallisuutta. Jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti säilytämme aina osan aikaisempien vuosien mittareista ja kehitämme vuosittain rinnalle uusia mittareita. Empowerin numeerinen LWIF-tavoite vuodelle 2019 on pienempi kuin neljä ja kaikkien raportoitujen tapaturmien kokonaismäärää (TRIF) pyrimme laskemaan 20 prosentilla. Pienissä tapaturmissa piilee vakavan tapaturman mahdollisuus, jolloin kaikkien tapausten kattava tutkinta on olennaista. 

Empower juhlisti viidettä tapaturmatonta vuotta Anjalankosken tehtailla 

Empower on vastannut Stora Enson Anjalankosken tehtaiden kunnossapidosta ja projektoinnista vuodesta 2008 alkaen. Työturvallisuuden kehittämiseen on panostettu merkittävästi koko ajan ja huhtikuun viimeisenä päivänä vuonna 2018 Anjalankosken tehtailla saavutettiin peräti 5. vuosi ilman poissaoloon johtaneita työtapaturmia. Saavutuksesta ollaan yhdessä ylpeitä, sillä sen eteen on tehty töitä koko henkilöstön voimin. 

Empowerin aloittaessa Stora Enson kumppanina Anjalankosken tehtailla työtapaturmatilastot näyttivät merkittävästi erilaisilta tapaturmien lukumäärän ollessa vuositasolla noin 35. Vuonna 2010 tehtailla otetiin käyttöön nykyinen tilastointimenetelmä, jossa tapaturmat luokiteltiin poissaoloon johtaneisiin tapaturmiin (ns. LTA-tapaturma) sekä tapaturmiin, jotka eivät aiheuta poissaoloa (ns. TRI-tapaturma). 

– Viiden vuoden aikana tapamme toimia on muuttunut huomattavasti, sillä henkilöstömme on sitoutunut työturvallisuusasioihin ja kaikki ymmärtävät sen tärkeyden. Nyt mietimme jo ennen töiden aloitusta mahdolliset turvallisuusriskit ja havainnoimme työympäristöä säännöllisesti ohjeiden avulla. Turvallisuushavaintojemme lukumäärä on kasvanut tasaisesti, kun henkilöstöllämme on parempi ymmärrys siitä, millaiset asiat voivat aiheuttaa riskitilanteita, kertoo yksikönpäällikkö Matti Saarainen Empowerilta. 

Havaintoihin myös kannustetaan Empowerin ja Anjalankosken tehtaiden omistajan Stora Enson puolesta. Kuukausittain Anjalankoskella palkitaan sekä laadultaan paras ilmoitus että lukumäärältään ahkerin havainnoija, ja toki tapaturmattomuuden pyöreitä päiviä juhlistetaan koko henkilöstön kesken – viimeisen viiden vuoden aikana näin on ehditty tehdä jo useampaan otteeseen. 

Hyvinvointi

Henkilöstön hyvinvointi on Empowerille voimavara ja painopiste työkykyä lisäävissä hankkeissa on vuosi vuodelta siirtynyt reaktiivisesta sairaudenhoidosta proaktiiviseen ennaltaehkäisevään toimintaan.

Tämä on tuottanut hyvää tulosta, sillä 58 prosenttia empowerilaisista oli terveenä läpi vuoden ilman yhtään sairauspoissaoloa ja sairauspoissaoloprosenttimme oli myös yleisesti ottaen alhainen ollen 3,1 prosenttia. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja oireista johtuvien poissaolojen hallinta onnistui vuonna 2018 erityisen hyvin ja kun niistä johtuvat sairauspoissaolot vähenivät peräti 20 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Omavalmentaja edistää työkykyä 

Empower lanseerasi yhteistyössä Terveystalon kanssa Omavalmentaja-ohjelman tavoitteena ennaltaehkäistä ja vähentää tuki- ja liikuntaelinoireita. Ohjelmassa työterveyden ammattilaiset arvioivat työntekijän terveysperustetta, tavoitetta ja muutosvalmiutta sekä ohjaavat harkintansa mukaan valmennukseen työfysioterapeutille sekä ravitsemusterapeutille. Ohjelma on suunnattu fyysisesti vaativaa työtä tekeville henkilöille, jotka voivat vaikuttaa liikunnan lisäämisellä hyvinvointiinsa ja toimintakykyynsä terveytensä ja työkykynsä edistämiseksi.  

– Mukaan ohjelmaan valikoitui 30 henkilöä eri liiketoiminnoistamme, kertoo Empowerin HR Business Partner Laura Ahlblad. Vuonna 2018 alkaneen pilottihankkeen tulosten avulla arvioimme, voisiko Omavalmentaja-ohjelmaa laajentaa pysyväksi toimintamalliksi. Aktiivisilta osallistujilta saadun palautteen perusteella ohjelmasta on ollut hyötyä ja heillä on ollut hyvä motivaatio muutoksien tekemiseen. Pienet muutokset on palkittu yleisen vireystason parantumisena ja parempana jaksamisena. 

Aalto ja Hintsa Performance – Paremman elämän tutkimus Empowerissa 

Aalto-yliopisto ja Hintsa Performance toteuttavat vuosina 2018-2020 Parempi elämä ja suorityskyky -tutkimushankkeen, jossa tutkitaan, kuinka organisaation johdon hyvinvointi heijastuu itse organisaation hyvinvointiin. Tutkimuksesta vastaavan Hintsa Performancen Juha Äkräsen mukaan tieteellisissä tutkimuksissa on todistettu, että henkilöstön hyvinvointi ja suorituskyky liittyvät vahvasti toisiinsa. Terveet ja onnelliset työntekijät voimaannuttavassa ja kannustavassa organisaatiossa voivat yltää huippusuorituksiin ja lisäävät myös asiakastyytyväisyyttä.  

Empower oli yksi ensimmäisistä tutkimukseen osallistuneista yrityksistä ja haki tutkimuksesta työkaluja henkilöstön hyvinvoinnin ymmärtämiseen ja sen edelleen kehittämiseen. Laajat vertailutulokset ovat selvillä vasta vuoden 2020 alkussa, mutta jo nyt Empowerin tuloksista selvisi, että organisaatiota johdetaan niin kutsutulla palvelevalla johtajuustyylillä, mikä tukee itseohjautuvia tiimejä. Esihenkilö-alaissuhteet toimivat ja kulttuurissa on vahva osaamisen ilmapiiri, mikä kertoo asiantuntijaorganisaatiosta, jonka osaajat haluavat kehittyä.  

– Johtajuudessa on kysymys ihmisten välittämisestä ja toisaalta mahdollisuudesta tarjota ympäristö, jossa voi tuntea kehittyvänsä ja onnistuvansa. Tutkimus vahvisti tietoa siitä, että henkilöstössämme on paljon kokeneita ja asiantuntevia ihmisiä, joilla on hyvä itseluottamus ja halu vaikuttaa. Energia-alan läpikäydessä parhaillaan merkittävää murrosvaihetta, voimme tarjota asiantuntijoillemme haasteita ja vastuuta, sillä he pääsevät kehittämään tulevaisuuden energiaekosysteemeitä ja ovat avainasemassa energiatehokkaiden ja ilmastoneutraaleiden ratkaisuiden luomisessa. Kulttuurillemme ominaista on jakaa tietoa ihmisten välillä ja meillä on turvallista haastaa ja kehittyä, kertoo Mika Yletyinen, President, Energy Intelligence.