Ympäristö

Ilmasto

Empowerin työ CO2-päästöjen vähentämiseksi tuotti tulosta vuonna 2018.

Työn luonteen vuoksi suuri osa CO2-päästöistä syntyy liikenteessä, ja siksi Empowerilla on seurattu erityisesti tuotantoautojen päästökehitystä jo useamman vuoden ajan. Tuotantoautojen päästötavoite vuodelle 2018 saavutettiin loppuvuonna, jolloin Empowerin CO2-päästö autoa kohti oli 180g/km. 

Empowerin autojen keskimääräinen päästökehitys on viime vuosina jatkanut merkittävää laskuaan ja tavoitteena on jatkaa CO2-päästöjen vähentämistä myös vuonna 2019. CO2-päästötavoite on tulevana vuonna suhteutettu liikevaihtoon ja sitä pyritään laskemaan 10 prosentilla. Lisäksi tavoitteena on päivittää omien kiinteistöjen sekä mahdollisimman monen vuokrakiinteistön sähkösopimukset uusiutuvista lähteistä tuotettuun CO2-vapaaseen sähköön. 

WWF:n ilmastotyö 20-vuotislahjoituksen kohteena

Joulukuussa 2018 Empowerin 20-vuotismerkkipäivää juhlistettiin tukemalla henkilöstön valitsemia lahjoituskohteita. Henkilöstön äänestyksessä suosituimpiin lahjoituskohteisiin lukeutui WWF:n ilmastotyö, jonka tukeminen koetaan erityisen tärkeänä ja akuuttina asiana.  

WWF:n ilmastotyö pyrkii pysäyttämään ilmastonmuutoksen ja torjumaan sen aiheuttamat riskit ihmisille ja ympäristölle. Päätavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle 1,5 asteeseen. Tavoitteen saavuttamiseksi globaalien kasvihuonekaasupäästöjen kasvu täytyy saada pysähtymään ja kääntymään jyrkkään laskuun mahdollisimman pian. 

Empowerin henkilöstö kannattaa vankasti ilmastoasioiden ja vastuullisuuden näkyvyyttä yhtiön toiminnassa. Lahjoituspäätöksen tekemisessä painotettiin, että liiketoimintamme tekeminen tulisi pohjautua vahvasti ympäristön kannalta oleellisten arvojen vaalimiseen. Vuonna 2018 Empowerissa syvennettiin vastuullisuuden ympäristötavoitteita ja kehityöstyö jatkuu myös vuonna 2019. 

CO2-päästötavoite saavutettiin onnistuneesti

Vuonna 2018 Empowerissa oli käytössä lähes 400 tuotantoautoa. Vuoden aikana autokantaa uusittiin ahkerasti ja vanhojen ajoneuvojen tilalle valittiin vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja. Päästöjen laskuun ovat osaltaan vaikuttaneet autonvalmistajat itse sekä ulkopuolelta tulleet vaatimukset, jotka alentavat uusien automallien päästöjä.

Kiertotalous

Empowerilla kiertotalous on tärkeässä osassa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Vuonna 2018 Empower lanseerasi vastuullisuusohjelman ja tunnisti viisi YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joita yhtiö sitoutuu edistämään toiminnassaan.  

– Yksi tavoitteista on vastuullisen kuluttamisen varmistaminen, jota seurataan muun muassa kierrätysprosentilla. Tavoitteemme vuonna 2019 on saavuttaa 80 prosentin kierrätysaste. Jatkamme työtä kiertotalouden saattamiseksi osaksi liiketoiminnan prosesseja, ja olemmekin jo onnistuneet esimerkiksi digipohjaisilla tuotteilla, kertoo Empowerin HSE-johtaja Vesa Rapo

Toimintatapaa tukee kiertotalousmalli, joka perustuu tuotteiden ja raaka-aineiden kokonaisvaltaiseen elinkaariajatteluun. Tavoitteena on pitää materiaalit mahdollisimman pitkään kierrossa, jolloin materiaalien arvo säilyy ja haittavaikutukset ympäristölle vähenevät. 

Tehokkaampaa kierrätystä kiertotalousmallin avulla

Jätteiden oikeanlainen lajittelu ja kierrätys on luonnollinen osa Empowerin toimintaa. Esimerkiksi Connectivity-liiketoiminnan kaikissa toimipisteissä kerätään työmaalla syntyvää rakennusjätettä ja huolehditaan asiakkaamme Telian puolesta, että jätteen loppukäsittely tapahtuu asianmukaisella tavalla. Syntynyt jäte toimitetaan kierrätystä varten Kuusakoskelle, jossa lava tyhjennetään ja jätemäärät raportoidaan lajeittain Empowerille ja Telialle.  

Lajittelun tarkoituksena on lisätä jätteiden hyötykäyttöä ja vähentää ympäristö- ja terveyshaittoja, joita syntyisi jätteiden päätyessä vääriin paikkoihin. Kentältä Kuusakoskelle kerättävään jätteeseen kuuluu sähkö- ja elektroniikkaromu, metallit, puumateriaalit, rakennus- ja kaapelijäte sekä teollisuusakut. Ohjenuorana kierrätyksessä toimivat jätehuollon ulkoiset ja sisäiset vaatimukset.

– Keskeiset jätehuollon vaatimukset tulevat jätelaista ja -asetuksesta, joiden lisäksi myös Empowerin omat toimintaohjeet sekä kumppaneidemme laatujärjestelmät ohjaavat vastuullisuuden toteutumista. Empowerin keskeisenä toimintaperiaatteena on, että jätettä ei enää toimiteta kaatopaikalle, vaan kaikki toiminnassamme syntynyt jäte pyritään kierrättämään, kertoo Empowerin asiakkuuspäällikkö Hannu Jaakkola